top of page

SPELSCHEMA

Nedan finner ni spelschema och hålltider för Hampafestivalens musik och kunskapsprogram. 

FREDAG

MUSIK

10:00    Ängen/Parkering öppnar

15:00    Festivalområdet öppnar

17:00    Efia Abu (Akustisk)             Uteservering

18:00    Roots Discotheque            Backyard

20:00   Stora Scenen öppnar        Stora Scen

20:15    Governor Andy                  Stora Scen

21:00    Million Vibes                      Stora Scen

21:00    Standup: Wally Zamwa     Restaurangen

23:00   Jeepstarr                            Stora Scen

23:30    Etzia                                   Stora Scen

00:00   Million Stylez                      Stora Scen

01:00    Million Vibes                       Stora Scen

02:00   Området stänger

KUNSKAP

16:00 - Föreläsning med Alexa Zerkow 

18:00 - Föreläsning med Marie Elfving

Alla föreläsningar hålls i Rotundan

Utsällningen: Hampa - Kulturväxt i tiden

Öppen 15:00-20:00

LÖRDAG

MUSIK

12:00    Dörrar öppnas

13:00    Fastpoholmen                    Stora Scen

15:00    Stures Dansorkester         Stora Scen

17:00    Kalle Baah                          Stora Scen

18:00    Roots Discotheque            Backyard

19:00    Jacco & Moncho                Stora Scen

21:00    Eek-A-Mouse & Allyawan  Stora Scen

22:15    Syster Sol                            Stora Scen

23:00    General Knas                     Stora Scen

23:00    Deng Deng Hifi                  Dubklubben

00:30    Klumben & Raske Penge  Stora Scen

02:00    Området stänger

KUNSKAP

13:00 Föreläsning med György Ängelkott

14:00 Paneldiskussion med Clara Norell

16:00 Paneldiskussion med Generalen

18:00 Föreläsning med Git Skoglund

Alla föreläsningar hålls i Rotundan

Utsällningen: Hampa - Kulturväxt i tiden

Öppen 15:00-20:00

bottom of page